Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Alleen Haar zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van de op dat moment geldende algemene voorwaarden aanvaardt.
1.3 Algemene voorwaarden kunnen door Alleen Haar ten alle tijden gewijzigd worden.
1.4 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door Alleen Haar worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Alleen Haar worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Alleen Haar ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN

2.1 Alle aanbiedingen van Alleen Haar zijn vrijblijvend en Alleen Haar behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen.
2.2 Alleen Haar behoudt zich ten alle tijden het recht om verpakkingen, inhoud van verpakkingen, modellen en kleuren te wijzigen.
2.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Alleen Haar. Alleen Haar is gerechtigd zonder opgaaf van reden bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
Indien een bestelling niet door Alleen Haar wordt geaccepteerd, deelt Alleen Haar dit mee binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

ARTIKEL 3. LEVERING EN VERZENDING

3.1 De wijze van verzending wordt door Alleen Haar bepaald, tenzij anders is overeengekomen.
3.2 Alleen Haar is niet aansprakelijk voor vertragingen in het verzend traject.
3.3 Leveringstijden gelden steeds voor benadering en in geen geval kan Alleen Haar voor vergoeding van kosten of schade wegens overschrijding van leveringstijd aansprakelijk worden gesteld.
3.4 Verlies, breuk, diefstal of andere schade gedurende het transport zullen door Alleen Haar worden vergoed mits hiervoor duidelijk bewijs kan worden geleverd en de zending met een aanvullende dienst is verstuurd.
3.5 Producten welke niet op voorraad zijn worden niet automatisch nagezonden.
Alleen Haar zal de koper hier binnen vijf werkdagen van op de hoogte stellen.
De koper heeft dan de mogelijkheid om de bestelling te annuleren.

ARTIKEL 4. PRIJZEN

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten op onze website zijn in euro's, inclusief 21% BTW, exclusief verzendkosten.

4.2 Voor bestellingen met een afleveradres buiten Nederland worden tarieven van de reguliere post gehandhaafd.

ARTIKEL 5. BETALINGEN

5.1 Betaling dient voor de levering te geschieden, tenzij er voor 'Klarna Achteraf Betalen' wordt gekozen.
De betalingen kunnen worden voldaan via Ideal, SofortBanking, Bancontact, PayPal, MasterCard of Visa.

ARTIKEL 6. GARANTIE / RUILEN

6.1 Goederen kunnen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum worden geretourneerd mits de verzegeling van de verpakking niet verbroken, beschadigd, opnieuw dichtgeplakt etc is.
De klant is ervan op de hoogte dat haarproducten vallen onder de groep cosmetica en behoeven ivm hygiene niet te worden geaccepteerd door Alleen Haar voor omruiling als de verpakking verbroken, beschadigd, opnieuw dichtgeplakt etc is.
6.2 Alleen Haar geeft enkel geld retour mits er aan artikel 6.1 wordt voldaan.
6.3 (Verzend)Kosten die gemaakt worden om goederen te ruilen zijn voor rekening van de koper.
6.4 Niet aangetekend retourzenden is voor eigen risico van de koper.
6.5 Na retourzending binnen een termijn van veertien (14) dagen heeft de klant 2 maanden de tijd om een nieuwe bestelling te plaatsen voor eenzelfde bedrag of meer.
6.6 De koper is verplicht te controleren of de bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling.
Eventuele afwijking in kleuren, texturen en of modellen, voor zover acceptabel kunnen niet geretourneerd of geruild worden.
Indien dit niet het geval is dient de koper dit binnen veertien (14) dagen na aflevering te melden per e-mail aan Alleen Haar onder vermelding van de naam van de koper, het bestelnummer en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet.
Alleen Haar zal het artikel vervangen of de betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat het artikel niet wordt geaccepteerd op gegronde redenen.
Wordt binnen dit termijn geen gebrek gemeld, dan vervalt elke aanspraak jegens Alleen Haar terzake van enig gebrek.
6.7 Foto`s van de producten op de website van Alleen Haar zijn slechts ter indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. De klant is er van op de hoogte dat hairextensions een natuur product zijn en producten soms iets kunnen afwijken.
6.8 Alleen Haar kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor schade die geleden wordt door onjuiste verzendingen met onjuiste artikelen.
6.9 Alleen Haar behoudt zich ten alle tijden het recht om prijzen,verpakkingen, inhoud van verpakkingen, modellen en kleuren te wijzigen.
6.10 Alleen Haar ruilt geen producten en/of geeft geen geld retour op gebruikte goederen.

ARTIKEL 7. KLACHTEN

7.1 Alleen Haar geeft geen productgarantie op al het haar wegens het feit deze menselijke producten zijn.
7.2 Alleen Haar neemt uitsluitend klachten aan btreffende andere zaken dan de gekochte goederen. 
7.3 De koper is verplicht alle medewerking te verlenen aan Alleen Haar welke nodig is om de klacht in alle redelijkheid op te lossen.
7.4 Het chemisch behandelen (o.a. verven, permanenten etc.) van het haar is voor het eigen risico van de koper.
7.5 Het kleuren van de hairextensions met zilvershampoo of andere kleurveranderende producten zijn op eigen risco.
7.6 Alleen Haar geeft geen garantie op verkeerde kleur of textuur keuze van de klant.
7.7 Alleen Haar geeft geen garantie op een bevestigings syteem dat niet als prettig wordt ervaren door de kant.
7.8 Alleen Haar geeft geen garantie op verkeerd gebruik/verzorging van producten
7.9 Alleen Haar is niet aansprakelijk voor de arbeid van derden. 
7.10 Het korter knippen van de keratine bondings/ I-tips is op eigen risico. 
7.11 Het in stukken knippen van de band van een Hair Weft is op eigen risico. 
7.12 Retour zending geeft geen garantie voor vergoeding.
7.13 De klant wordt geacht zijn/haar eigen verantwoording te nemen wanneer er een probleem ontstaat waar Alleen Haar geen schuld aan heeft.
7.14 De klant wordt geacht een klacht in alle eerlijkheid te melden. Indien er sprake is van verdraaide feiten zal Alleen Haar de klacht niet in behandeling nemen of onderzoek stop zetten.
7.15 Over verworpen klachten kan niet worden gecorrespondeerd.

ARTIKEL 8. RETOURZENDINGEN

8.1 Voor alle retourzendingen gelden de volgende regels:
Vul het retourformulier, die u bij de bestelling heeft ontvangen, in zijn geheel in en stuur deze samen met uw retour naar ons adres.
Het pakket dient binnen veertien (14) dagen vanaf de dag van ontvangst te worden teruggestuurd naar ons.
De verzegeling mag niet verbroken zijn en de verpakking dient ongeschonden te zijn.
Kosten voor retourzendingen zijn voor de koper tenzij er door Alleen Haar een onjuiste levering is gedaan.
Niet aangetekend retourzenden is voor risico van de koper.
Alleen Haar is niet verantwoordelijk voor de vermissing of vertraging van een retourzending.
Onvoldoende gefrankeerde of ongefrankeerde retourzendingen worden niet door Alleen Haar geaccepteerd.
De koper dient de artikelen dusdanig te verpakken dat beschadiging wordt vermeden.

ARTIKEL 9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over wanneer alle betalingen door de koper aan Alleen Haar zijn voldaan.

ARTIKEL 10. VRIJWARING

10.1 De koper dient Alleen Haar te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid die op Alleen Haar jegens derden zou kunnen rusten met betrekking tot de door Alleen Haar geleverde zaken.
10.2 In enkele wetenschappelijke publicaties lijkt te worden gesteld dat hairextensions wellicht schade zouden kunnen toebrengen aan het eigen haar en de hoofdhuid.
Deze beweringen zijn in andere publicaties echter weersproken, waarbij voorts duidelijk wordt gewezen dat, indien al sprake is van schade, deze ook het gevolg kan zijn van ondeskundig gebruik van de hairextensions.
Er is geen eenduidige wetenschappelijke berichtgeving beschikbaar over de mogelijke schade door hairextensions en/of ondeskundig gebruik van hairextensions.
b. In aanvulling op bovenstaande stelt Alleen Haar evenwel uitdrukkelijk op geen enkele wijze verantwoordelijk noch aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor iedere vorm van schade, waaronder fysiek of psychisch, die mogelijk voort vloeit uit het gebruik van hairextensions.
c. Het gebruik van hairextensions en/of de toebehoren hiervan, geleverd door Alleen Haar, geschiedt geheel op eigen risico.
d.Alleen Haar is niet verantwoordelijk voor de arbeid van derden, waaronder doch niet beperkt het verwerken van producten geleverd door Alleen Haar.

ARTIKEL 11. BEVOEGDE RECHTER 

11.1 Bij geschillen is de rechter van de plaats van onze vestiging, of ter onzer keus bevoegd.

ARTIKEL 12. COPYRIGHT

12.1 Alle auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van Alleen Haar  mogen niet zonder toestemming gekopieerd worden.

Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Alleen Haar zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van de op dat moment geldende algemene voorwaarden aanvaardt.
1.3 Algemene voorwaarden kunnen door Alleen Haar ten alle tijden gewijzigd worden.
1.4 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door Alleen Haar worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Alleen Haar worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Alleen Haar ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN

2.1 Alle aanbiedingen van Alleen Haar zijn vrijblijvend en Alleen Haar behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen.
2.2 Alleen Haar behoudt zich ten alle tijden het recht om verpakkingen, inhoud van verpakkingen, modellen en kleuren te wijzigen.
2.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Alleen Haar. Alleen Haar is gerechtigd zonder opgaaf van reden bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
Indien een bestelling niet door Alleen Haar wordt geaccepteerd, deelt Alleen Haar dit mee binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

ARTIKEL 3. LEVERING EN VERZENDING

3.1 De wijze van verzending wordt door Alleen Haar bepaald, tenzij anders is overeengekomen.
3.2 Alleen Haar is niet aansprakelijk voor vertragingen in het verzend traject.
3.3 Leveringstijden gelden steeds voor benadering en in geen geval kan Alleen Haar voor vergoeding van kosten of schade wegens overschrijding van leveringstijd aansprakelijk worden gesteld.
3.4 Verlies, breuk, diefstal of andere schade gedurende het transport zullen door Alleen Haar worden vergoed mits hiervoor duidelijk bewijs kan worden geleverd en de zending met een aanvullende dienst is verstuurd.
3.5 Producten welke niet op voorraad zijn worden niet automatisch nagezonden.
Alleen Haar zal de koper hier binnen vijf werkdagen van op de hoogte stellen.
De koper heeft dan de mogelijkheid om de bestelling te annuleren.

ARTIKEL 4. PRIJZEN

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten op onze website zijn in euro\`s, inclusief 21% BTW, exclusief verzendkosten.

4.2 Voor bestellingen met een afleveradres buiten Nederland worden tarieven van de reguliere post gehandhaafd.

ARTIKEL 5. BETALINGEN

5.1 Betaling dient voor de levering (tenzij anders is overeengekomen) overgeboekt te worden op:
ABN-rekening: NL21 ABNA 0444 9809 89 ten name van K&C Hairworld.

IBAN : NL21 ABNA 0444 9809 89
BIC/SWIFT : ABNANL2A

Onder vermelding van uw naam en uw Alleen Haar factuurnummer.

ARTIKEL 6. GARANTIE / RUILEN

6.1 Goederen kunnen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum worden geruild mits de verzegeling van de verpakking niet verbroken, beschadigd, opnieuw dichtgeplakt etc is.
De klant is ervan op de hoogte dat haarproducten vallen onder de groep cosmetica en behoeven ivm hygiene niet te worden geaccepteerd door Alleen Haar voor omruiling als de verpakking verbroken, beschadigd, opnieuw dichtgeplakt etc is.
6.2 Alleen Haar geeft enkel geld retour mits er aan artikel 6.1 wordt voldaan.
6.3 (Verzend)Kosten die gemaakt worden om goederen te ruilen zijn voor rekening van de koper.
6.4 Niet aangetekend retourzenden is voor eigen risico van de koper.
6.5 Na retourzending binnen een termijn van veertien (14) dagen heeft de klant 2 maanden de tijd om een nieuwe bestelling te plaatsen voor eenzelfde bedrag of meer.
6.6 De koper is verplicht te controleren of de bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling.
Eventuele afwijking in kleuren, texturen en of modellen, voor zover acceptabel kunnen niet geretourneerd of geruild worden.
Indien dit niet het geval is dient de koper dit binnen veertien (14) dagen na aflevering te melden per e-mail aan Alleen Haar onder vermelding van de naam van de koper, het bestelnummer en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet.
Alleen Haar zal het artikel vervangen of de betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat het artikel niet wordt geaccepteerd op gegronde redenen.
Wordt binnen dit termijn geen gebrek gemeld, dan vervalt elke aanspraak jegens Alleen Haar terzake van enig gebrek.
6.7 Foto`s van de producten op de website van Alleen Haar zijn slechts ter indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. De klant is er van op de hoogte dat hairextensions een natuur product zijn en producten soms iets kunnen afwijken.
6.8 Alleen Haar kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor schade die geleden wordt door onjuiste verzendingen met onjuiste artikelen.
6.9 Alleen Haar behoudt zich ten alle tijden het recht om prijzen,verpakkingen, inhoud van verpakkingen, modellen en kleuren te wijzigen.
6.10 Alleen Haar ruilt geen producten en/of geeft geen geld retour op gebruikte goederen welke in goede staat verkeren.

6.11 Een retour zending wordt pas omgeruild waneer deze door Alleen Haar ontvangen en goedgekeurd is.

ARTIKEL 7. KLACHTEN

7.1 Alleen Haar geeft geen garantie op al het haar wegens het feit deze menselijke producten zijn.
7.2 Alleen Haar neemt uitsluitend klachten aan btreffende andere zaken dan de gekochte goederen.
7.3 De koper is verplicht alle medewerking te verlenen aan Alleen Haar welke nodig is om de klacht in alle redelijkheid op te lossen.
7.4 Het chemisch behandelen (oa verven, permanenten etc.) van het haar is voor het eigen risico van de koper.
7.5 Het kleuren van de hairextensions met zilvershampoo of andere kleurveranderende producten zijn op eigen risco.
7.6 Alleen Haar geeft geen garantie op verkeerde kleur of textuur keuze van de klant.
7.7 Alleen Haar geeft geen garantie op een bevestigings syteem dat niet als prettig wordt ervaren door de kant.
7.8 Alleen Haar geeft geen garantie op verkeerd gebruik/verzorging van producten
7.9 Alleen Haar is niet aansprakelijk voor de arbeid van derden.
7.10 Het korter knippen van de keratine bondings/ I-tips is op eigen risico.
7.11 Het in stukken knippen van de haarband van een Hair Weft is op eigen risico.
7.12 Retour zending geeft geen garantie voor vergoeding.
7.13De klant wordt geacht zijn/haar eigen verantwoording te nemen wanneer er een probleem ontstaat waar Alleen Haar geen schuld aan heeft.
7.14 De klant wordt geacht een klacht in alle eerlijkheid te melden. Indien er sprake is van verdraaide feiten zal Alleen Haar de klacht niet in behandeling nemen of onderzoek stop zetten.
7.15 Over verworpen klachten kan niet worden gecorrespondeerd.

ARTIKEL 8. RETOURZENDINGEN

8.1 Voor alle retourzendingen gelden de volgende regels:
Verstuur een e-mail naar info@alleenhaar.nl onder vermelding van uw naam, factuurnummer en de reden van retourzending.
Bij een nieuw product dient het artikel binnen veertien (14) dagen na de dag waarop u Alleen Haar heeft gecontacteerd betreffende de retourzending retour gezonden te worden.
Bij een nieuw product mag de verzegeling niet verbroken zijn.
Bij een nieuw product dient de verpakking ongeschonden te zijn.
Kosten voor retourzendingen zijn voor de koper tenzij er door Alleen Haar een onjuiste levering is gedaan.
Niet aangetekend retourzenden is voor risico van de koper.
Alleen Haar is niet verantwoordelijk voor de vermissing of vertraging van een retourzending.
Onvoldoende gefrankeerde of ongefrankeerde retourzendingen worden niet door Alleen Haar geaccepteerd.
De koper dient de artikelen dusdanig te verpakken dat beschadiging wordt vermeden.

ARTIKEL 9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over wanneer alle betalingen door de koper aan Alleen Haar zijn voldaan.

ARTIKEL 10. VRIJWARING

10.1 De koper dient Alleen Haar te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid die op Alleen Haar jegens derden zou kunnen rusten met betrekking tot de door Alleen Haar geleverde zaken.
10.2 In enkele wetenschappelijke publicaties lijkt te worden gesteld dat hairextensions wellicht schade zouden kunnen toebrengen aan het eigen haar en de hoofdhuid.
Deze beweringen zijn in andere publicaties echter weersproken, waarbij voorts duidelijk wordt gewezen dat, indien al sprake is van schade, deze ook het gevolg kan zijn van ondeskundig gebruik van de hairextensions.
Er is geen eenduidige wetenschappelijke berichtgeving beschikbaar over de mogelijke schade door hairextensions en/of ondeskundig gebruik van hairextensions.
b. In aanvulling op bovenstaande stelt Alleen Haar evenwel uitdrukkelijk op geen enkele wijze verantwoordelijk noch aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor iedere vorm van schade, waaronder fysiek of psychisch, die mogelijk voort vloeit uit het gebruik van hairextensions.
c. Het gebruik van hairextensions en/of de toebehoren hiervan, geleverd door Alleen Haar, geschiedt geheel op eigen risico.
d.Alleen Haar is niet verantwoordelijk voor de arbeid van derden, waaronder doch niet beperkt het verwerken van producten geleverd door Alleen Haar.

ARTIKEL 11. BEVOEGDE RECHTER

11.1 Bij geschillen is de rechter van de plaats van onze vestiging, of ter onzer keus bevoegd.

ARTIKEL 12. COPYRIGHT

12.1 Alle auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van Alleen Haar mogen niet zonder toestemming gekopieerd worden.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2013 - 2024 Alleen Haar | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel